Barn i människohandel (2019:6)

Jämställdhetsmyndigheten har under 2018 haft regeringens uppdrag att samordna arbetet mot människohandel med barn i Sverige. Denna rapport slutredovisar uppdraget.

Barn i människohandel (2019:6)

Publicerad: 2019-04-30
Senast uppdaterad: 9:24 - 02 maj, 2019
  • Prostitution och människohandel