Attityder till sexuella trakasserier i Sverige

Sexuella trakasserier är ett omfattande samhällsproblem och en del av många människors vardag. Erfarenheter av att vara utsatt för sexuella trakasserier kan få negativa konsekvenser på olika livsområden.

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en pilotundersökning med fokus på attityder till sexuella trakasserier, sexism och #metoo. Rapportens syfte är att belysa attityder och hur de skiljer sig bland olika grupper av kvinnor och män.

Attityder till sexuella trakasserier i Sverige

Publicerad: 2021-12-19
Senast uppdaterad: 4:42 - 17 dec, 2021