Ändringsbeslut: Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 13, bet. 2018/19:AU1, rskr. 2018/19:106, prop. 2018/19:73 utg.omr. 13, bet. FiU36, rskr. 2018/19:204, prop. 2018/19:99 utg.omr. 13, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

Ändringsbeslut: Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Jämställdhetsmyndigheten

Publicerad: 2019-10-17
Senast uppdaterad: 12:31 - 08 nov, 2019
  • Jämställdhet
  • Politik