Att examinera och inkludera kunskap om särskilt utsattas livsvillkor 3 hp

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola två tredagarskurser om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, med fokus på särskild utsatthet. Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet, samt utformning av kursplan. Kursen kommer att livestreamas.

Kurserna, som är kostnadsfria, riktar sig till studierektorer, programansvariga samt lärare vid de program där examenskraven omfattar examensmålet kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet och en hemtentamen som handlar om att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Kursansvarig är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon bland annat har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Undervisande lärare under kursens samtliga tre dagar är Linn Moser Hällen, socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som föreläsare och lärare. Linn är medredaktör till boken Våld i nära relationer – socialt arbete i teori, forskning och praktik.

Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Kursplan

Datum:
För närvarande finns inga nya kursdatum inbokade, men du kan göra en intresseanmälan via denna länk.

Senast uppdaterad: 4:30 - 08 apr, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor