Kurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet 3 hp

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en digital kurs om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och med fokus på särskild utsatthet.

Utbildningen ger en introduktion till kunskapsområdet och ger en möjlighet till fördjupning på temat särskild utsatthet samt utformning av undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Trepoängskurs på temat våld i nära relationer

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola en kostnadsfri trepoängskurs om våld i nära relationer och särskild utsatthet. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattar kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till dig som ska undervisa eller utforma kurser på högskolan om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och med inriktning mot särskilt utsatta livsvillkor.

Innehåll

Faktakunskaper varvas med pedagogiska diskussioner om hur man kan undervisa om ämnet inom ramen för högskolans olika utbildningar. Kursen har getts vid tre tidigare tillfällen och har inför denna fjärde omgång justerats i upplägget för att bättre passa distansundervisning.  Kursen har inslag av flipped classroom-pedagogik, vilket innebär att kursdeltagarna bland annat tar del av inspelade föreläsningar och litteratur inför kursträffarna.

Examination

Kursen examineras dels genom ett individuellt fördjupningsarbete som presenteras muntligt för andra kursdeltagare och en skriftlig uppgift som utgörs av att ta fram en kursplan och ett undervisningsmoment kring kursens tematik. Närvaro krävs vid samtliga fyra halvdagsträffar och kursdeltagarna förväntas arbeta aktivt genom förberedelser inför träffarna i form av att exempelvis ta del av inspelade föreläsningar och läsa kurslitteraturen.

Undervisande lärare är Linn Moser Hällen som föreläser och håller i seminarier digitalt. Linn är socionom med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och som föreläsare och lärare. Linn är redaktör till böckerna Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer och Våld i nära relationer – socialt arbete i teori, forskning och praktik.

Flera svenska forskare medverkar med inspelade föreläsningar

Kursansvarig är Veronica Ekström, fil. dr. i socialt arbete. Veronica är lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola där hon bland annat har utvecklat de olika moment om våld i nära relationer som ingår på högskolans socionomutbildning. Hon deltar också sedan ett par år tillbaka som föreläsare på Nationellt centrum för kvinnofrids utbildningar.

Kursdatum och anmälan 2021 och 2022

15 oktober: Kursstart, inspelade föreläsningsfilmer finns tillgängliga från och med detta datum

21 oktober kl. 13-16 Kursträff 1

2 november  kl. 13-16 Kursträff 2

8 december kl.  13-16 Kursträff 3

13 januari kl. 13-16 Kursträff 4

Målgrupp: Universitets- och högskolelärare samt programansvariga.
Plats: Kursen kommer att livestreamas från Ersta Sköndal Bräcke Högskola.
Sista anmälningsdag:  1 oktober

Sista anmälningsdatum har passerat men du kan göra intresseanmälan för kommande kurstillfällen via detta formulär.. 

Utbildningen är en del av Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.

Senast uppdaterad: 8:49 - 14 okt, 2021
  • Mäns våld mot kvinnor