Att undervisa om prostitution och människohandel för sexuella ändamål 3 hp

Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri fyradagarskurs om att undervisa om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kursen kommer att livestreamas.

Kursen, som erbjuds under hösten 2021, vänder sig till dig som är programansvarig eller ska utbilda universitets- eller högskolestudenter i det nya examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Deltagarna kan använda sig av kursen som ett stöd för att utforma kursplaner samt planera, genomföra och examinera kursmoment om prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Kursen syftar till att vara ett stöd för dig som planerar och/eller genomför utbildningsmoment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för följande åtta utbildningar: 

 • Fysioterapeut 
 • Jurist 
 • Läkare 
 • Psykolog 
 • Sjuksköterska 
 • Socionom 
 • Tandläkare 
 • Tandhygienist 

Kursinnehåll


Under kursen kommer du som deltagare bland annat att få stöd i att identifiera lärandemål, välja pedagogiska metoder och att planera undervisning om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kursen innehåller både föreläsningar, workshops och diskussioner samt arbete i grupp där du som deltagare får diskutera dilemman, utmaningar och vägval i undervisningen tillsammans med kollegor från andra lärosäten. 

Kursen inkluderar:
– Kunskap om aktuell forskning om prostitution och människohandel för sexuella ändamål
– Olika teoretiska perspektiv som präglar hur vi förstår och förhåller oss till prostitution och människohandel för sexuella ändamål 
– Specifika professionsfärdigheter för att kunna förebygga, upptäcka och agera vid utsatthet och våld i samband med prostitution och människohandel för sexuella ändamål
– Praktiska resurser och stöd till lärare och studenter 

Kursansvariga är Annelie de Cabo y Moreda och Anna Hall, båda verksamma vid institutionen för socialt arbete Göteborgs Universitet och med mångårig erfarenhet av att forska och undervisa om prostitution/sex mot ersättning.  

Genomförande och examination

Kursen ges vid totalt fyra tillfällen, fördelat på hel- och halvdagar. De första tre tillfällena innefattar obligatoriskt deltagande i seminarier, diskussioner och workshop. Därefter skriver kursdeltagarna individuella examinationsuppgifter som presenteras och diskuteras vid uppföljande tillfälle. Examinationsuppgiften går ut på att planera ett eget undervisningsmoment relaterat till examensmålet. 

Kursen ges på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten som ett stöd till universitet och högskolor i implementeringen av utbildningsmoment inom det nya examensmålet. 

Kursplan

Kursdatum och anmälan 2021 (anmälan stängd)

 • Tors 7/10 kl. 9-12 (kursintroduktion)
 • Fre 8/10  kl.  9-16
 • Tis 12/10 kl. 9-16
 • Tis 2/11 kl. 9-12


Målgrupp: Universitets- och högskolelärare samt programansvariga.
Plats: Kursen kommer att livestreamas från Göteborgs universitet.
Sista anmälningsdag: 15 september 2021

Gör intresseanmälan till nästa tillfälle viai detta anmälningsformulär.

Max antal deltagare är 30 st. 

Senast uppdaterad: 12:57 - 20 sep, 2021
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Prostitution och människohandel