Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) sedan 2018 arbetat med ett högskolepedagogiskt utbildningsprojekt utifrån det nya examensmålet om mäns våld mot kvinnor. Kursen riktar sig till programansvariga samt lärare på de professionsutbildningar som omfattas av det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet och tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt. Kursen är upplagd så att första dagen ger en introduktion till ämnet och kunskapsmålet med ett tillhörande seminarium. Under dag två ges en föreläsning om didaktik och implementering av kursmålet samt en tillhörande workshop.

Kursen bygger på aktivt deltagande i seminarierna, genomförande av webbkurs om våld samt en initial kartläggning av hur implementeringen av kursmålet skett på det program du är verksam vid. Även om implementeringen inte påbörjats ännu är det en viktig erfarenhet att ta med, likaså begynnande planer för implementering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till studierektorer, programansvariga och lärare vid följande professionsutbildningar; fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Föreläsare är Ulla Albért, utbildningschef, NCK, Annika Engström, projektledare, NCK samt Gun Heimer, seniorprofessor/överläkare, NCK.

Intresseanmälan

Anmälan för kurstillfället hösten 2021 är stängd, men du kan kontakta viktoria.ahlgren@nck.uu.se  för att anmäla intresse för kommande kurser.

Senast uppdaterad: 2:48 - 04 okt, 2021