Kurs om hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning, 3 hp

Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten en kostnadsfri kurs på distans förlagd under fyra förmiddagar och en heldag om hedersrelaterat våld och förtyck, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning. Kursen kommer att livestreamas.

Kursen erbjuds lärare, programansvariga och studierektorer vid de program där examenskraven omfattas av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den ger en introduktion till kunskapsområdet och en möjlighet till fördjupning. Den vägleder också kursdeltagarna i att utforma undervisningstillfällen, examination och kursplan.

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteratur och föreläsningar varvat med praktiska övningar och diskussioner samt seminarier. Det förekommer också lärandeaktiviteter som förutsätter arbete mellan kurstillfällena.

Kursen examineras dels genom aktivt deltagande vid det avslutande seminariet, dels genom en hemtentamen som består av att utveckla en kursplan inom ramen för den högskoleutbildning kursdeltagaren är verksam lärare inom.

Lärare

Linda Jonsson fil. dr. i socialt arbete. Linda är lektor och forskare på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla utbildningar om olika former av våld mot barn och unga och hennes pågående forskning rör bland annat insatser för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Undervisande lärare under kursen är också bland annat Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Marias forskning är inriktad på våld mot barn i nära relationer, och hon har stor erfarenhet av att utveckla både hela utbildningsprogram och kurser specifikt inriktade på våldsområdet.

Kursdatum:
21 jan, 28 jan, 4 feb, 11 feb 2021, kl. 9-12
18 mars kl. 9-16, då det är examination
Sista dag för anmälan: 6 januari 2021
Plats: Kursen kommer att livestreamas
Kursplan
Anmäl dig här

Senast uppdaterad: 1:09 - 14 okt, 2020
  • Hedersrelaterat våld
  • Mäns våld mot kvinnor