Introduktionskurs i jämställdhetsintegrering för ledare i staten

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder ledare i staten en grundläggande kurs i jämställdhetsintegrering under en heldag, 28 november alternativt 4 december.

De aktuella kurstillfällena (28 november och 4 december) är fullbokade.

En aktiv och kunnig ledning är avgörande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete

Det finns en tydlig förväntan från regeringen att statliga myndigheter ska arbeta för att bidra till de jämställdhetspolitiska målen. Den strategi som Sverige huvudsakligen använder för att uppnå dessa mål kallas jämställdhetsintegrering.

Erfarenheter från arbetet med jämställdhetsintegrering visar att ledningens kunskap är avgörande för att lyckas. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kräver att ledningen visar stöd och intresse för frågan, och att de efterfrågar resultat. En aktiv ledning som har kunskap om och förstår vad jämställdhetsarbetet innebär gör att fler i organisationen kan genomföra det och förstå värdet i det.

Därför erbjuder Jämställdhetsmyndigheten en introduktionskurs i jämställdhetsintegrering under en heldag.

Målgrupp

Kursen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är chef vid en statlig myndighet, dekan, prefekt eller motsvarande.

Innehåll

Kursen ger dig kunskap om:

  • Sveriges jämställdhetspolitik
  • Jämställdhetsintegrering som strategi
  • Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
  • Hur du kan förstå din egen verksamhet och din roll i relation till jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet

Tid och plats

Kursen genomförs under en dag kl. 9.00-16.00 och du anmäler dig till ett av kurstillfällena:

28 november eller 4 december 2019

Göteborg, Angereds torg 9, Jämställdhetsmyndigheten.

Kontaktpersoner:  

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se 

Kursansvarig: lena.bjurving@jamy.se

Innehållsansvarig: jennifer.bolin@jamy.se 

Senast uppdaterad: 4:01 - 27 nov, 2019
  • Jämställdhetsintegrering
  • Utbildning