Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder en heldagskurs om de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt, och här ska jämställdhet integreras och utgöra en grundpelare.

För att nå framgång i arbetet förutsätts att din myndighet har kunskaper om hur er verksamhet bidrar till en positiv utveckling av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling. Om myndigheten har ojämställdhetsproblem kan de vara hinder för att nå hållbarhetsmålen och genom att jämställdhetsintegrera verksamheten kan ni upptäcka och åtgärda dessa. Kursen avser att belysa dessa samband.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i statlig myndighet. Den passar dig som har behov av att förnya dina kunskaper eller inte tidigare har arbetat med att bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling.

Anmälan

Kurstillfället 13 februari är fullbokat. Håll utkik på vår webbplats för nya kurstillfällen under 2020.

Tid och plats

Torsdag 13 februari kl. 9.30-16.30 hos Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg.

Kostnad

4 900: – ex. moms per deltagare. Lunch och fika ingår.

Kontaktpersoner:

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se, administratör.
Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta sara.nilsson@jamy.se , kursansvarig.

 

 

Senast uppdaterad: 11:03 - 22 jan, 2020
  • Jämställdhetsintegrering
  • Politik