Kurs om Agenda 2030 och jämställdhetspolitiken

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder en heldagskurs om de globala målen och dess relation till jämställdhetspolitiken.

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt, och här ska jämställdhet integreras och utgöra en grundpelare.

Får att nå framgång i arbetet förutsätts att din myndighet har kunskaper om hur er verksamhet bidrar till en positiv utveckling av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling. Om myndigheten har ojämställdhetsproblem kan de vara hinder för att nå hållbarhetsmålen och genom att jämställdhetsintegrera er verksamhet kan ni upptäcka och åtgärda dessa.

Kursen avser att belysa dessa samband.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar strategiskt och/eller med verksamhetsutveckling i myndighet. Kursen passar dig som har behov av att förnya dina kunskaper eller inte tidigare har arbetat med att bidra till genomförandet av jämställdhetspolitiken och de globala målen för hållbar utveckling.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat och anmälan har stängt.

Tid och plats

Tisdag 10 december 2019, kl. 9-16 i Angered, Göteborg.

Kontaktpersoner:

Vid frågor om anmälan kontakta: christel.skandevall@jamy.se (administratör).

Vid frågor avseende kursinnehållet kontakta: lena.bjurving@jamy.se (kursansvarig) eller sara.nilsson@jamy.se (innehållsansvarig).

 

 

Senast uppdaterad: 4:04 - 27 nov, 2019
  • Jämställdhetsintegrering
  • Politik