Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 156 träffar.

Många kvinnor med funktionsnedsättning har inkomster som inte räcker för att försörja sig själva och eventuella barn. Det visar en ny rapport som Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet presenterar för regeringen 15 april.

I regeringens vårändringsbudget som presenteras 10 april tillförs Jämställdhetsmyndigheten ytterligare 40 miljoner kronor.- Det är välkommet att regeringen nu återställer den budget som det tidigare var tänkt att vi skulle ha, säger generaldirektör Lena Ag.

news

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för lärare och andra utbildningsansvariga vid 27 lärosäten. Det gäller åtta yrkesutbildningar där risken är stor att man möter människor utsatta för våld.

news

Sedan högskolor och universitet fick regeringens uppdrag att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering har arbetet för jämställdhet gått framåt. Jämställdhetsarbetet i högskolesektorn har länge fokuserat på att ”räkna huvuden”, men för att utmana ojämställdhet behövs ett arbete som tittar på faktiska skillnader i villkor för kvinnor och män. Uppdraget har gett lärosätena ökad möjlighet att göra just det.

news

Statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering har gett positiv effekt för jämställdheten. Det är en av de viktigaste slutsatserna i en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. – Myndigheterna visar konkreta resultat. Det påverkar jämställdheten positivt och förbättrar myndigheternas egna verksamheter, säger generaldirektör Lena Ag.

news

Nu är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet. Totalt finns det 10 miljoner kronor att söka under 2019. Utlysningen öppnar den 2 april 2019 och stänger den 2 maj 2019.

news

När FN:s kvinnokommission inleds denna vecka vill Sverige sätta fokus på sexualbrottslagstiftningen och myndigheternas roll. Jämställdhetsmyndigheten och Brottsoffermyndigheten arrangerar ett seminarium om samtyckeslagen tillsammans med Etiopien och UN Women under måndagen den 11 mars.

Med anledning av aktuellt läge för Jämställdhetsmyndigheten flyttas utlysningen av statsbidrag fram i tid.

30-31 januari arrangeras Forum Jämställdhet i Luleå. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i flera seminarier och generaldirektör Lena Ag kommer att dela ut konferensens jämställdhetspris.

– Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018