Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 79 träffar.
news

Jämställdhetsmyndigheten samlade den 23 mars länsstyrelsernas utvecklingsledare med uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

news

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbportalen Jämställ.nu har sedan 2012 listat alla myndigheter som har skrivelser om jämställdhet i sina instruktioner, regleringsbrev och uppdrag från regeringen. Nu är listan för 2018 uppdaterad.

news

I tisdags träffades samverkansparterna bakom webbportalen Jämställ.nu för första gången sedan Jämställdhetsmyndigheten gick med i samarbetet. - Jämställdhetsmyndigheten ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete. Därför känns det naturligt och väldigt roligt att vi är med och tar en aktiv roll i arbetet med Jämställ.nu, säger kommunikationschef Maria Bång.

  • 16 mar, 2018
news

Just nu pågår CSW62, the Commission on the Status of Women, I New York, och på onsdagen möttes de Nordiska jämställdhetshetsministrarna - eller representanter - i ett panelsamtal. Deltagarna delade med sig av goda exempel från sina länder, men beskrev också oro kring situationen på jämställdhetsområdet.

news

På torsdagen utsågs Lena Hallengren till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér som utsetts till vice chef för UN Women.

news

Den internationella kvinnodagen uppmärksammades med ett välbesökt frukostseminarium i Rosenbad i Stockholm. Det var Åsa Regners sista offentliga framträdande som Sveriges jämställdhetsminister – och det första offentliga framträdandet av Anders Thornberg i egenskap av Rikspolischef.

news

”En dag att fira framgångar i jämställdhetsarbetet.” Så beskriver Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag Internationella kvinnodagen den 8 mars. - Samtidigt ska vi förstås sätta ljuset på allt som finns kvar att göra, säger hon, och menar att inte minst landsbygdens kvinnor, som är i fokus för UN Women 2018, måste få bättre levnadsvillkor, bättre hälsa och större inflytande om fattigdomen i världen ska minska.

news

NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, är en rikstäckande sammanslutning, som sedan januari leds av Jämställdhetsmyndigheten.

news

Sverige arrangerar den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj 2018. Jämställdhetsminister Lena Hallengren är värd för konferensen och internationella deltagare på hög nivå ingår i programmet. Jämställdhetsmyndigheten samarrangerar konferensen på uppdrag av jämställdhetsministern.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018