Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 119 träffar.
news

Vad görs i andra länder för att förebygga våld och vad finns det för metoder för att arbeta med specifikt målgruppen pojkar och unga män i en hederskontext? Och hur kan vi i Sverige utveckla vårt arbete?

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.

En av tre unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier från sin chef, kamrat eller annan person på sitt arbete. Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Detta är en del av den statistik, kunskap och erfarenhet som Jämställdhetsmyndigheten lyfter fram i sin delrapport ”En av tre unga kvinnor”, som överlämnats till regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium om prostitution och människohandel på årets Mänskliga rättighetsdagar. MR-dagarna arrangeras 15-17 november i Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats med en monter.

Utan efterfrågan ingen prostitution. I samband med EU:s särskilda dag mot människohandel den 18 oktober, lanseras åter informationskampanjen ”Du avgör” för att motverka prostitution och människohandel.

news

Medarbetare på Jämställdhetsmyndigheten börjar den här veckan twittra i eget namn på myndighetens twitterkonto. Först ut är Mikael Thörn, expert på bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

news

En webbkurs om grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer röner stort intresse. Under två år har närmare 29 000 personer loggat in för att gå kursen.

news

Bidrar jämställdhetspolitiken till att jämställdhet uppnås? Ett nytt uppföljningssystem från Jämställdhetsmyndigheten ska stödja effektiva och träffsäkra insatser och öka takten mot de jämställdhetspolitiska målen.

news

Eberhard Stüber, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten och expert på diskrimineringslagen och lönefrågor, besökte i våras Kanada. Syftet var att jämföra svensk och dansk lagstiftning om likalöner med motsvarande kanadensisk lag.

news

Flera kommuner i Sverige arbetar aktivt med att förebygga och stoppa hedersrelaterat förtryck och våld. Jämställdhetsmyndigheten har arrangerat två dialogmöten med bland annat kommuner för att ta del av erfarenheterna.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018