Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 93 träffar.
news

Den 15-16 maj samlades drygt 300 deltagare i Stockholm för ICMEO, International Conference on Men an Equal Opportunities. Bland deltagarna fanns jämställdhetsministrar i Europa, många experter samt representanter för myndigheter och civilsamhälle.

Varje år vistas cirka 3 000 barn i skyddat boende, som medföljande till vårdnadshavare som utsatts för våld, hot eller övergrepp. Barnen har själva ofta utsatts för indirekt eller direkt våld. En statlig utredning föreslår en rad åtgärder för att barnens rättigheter ska stärkas.

news

I ett sommarvarmt Stockholm samlades på tisdagen drygt 300 deltagare i Norra Latins lokaler för två dagars konferens om män och jämställdhet – ICMEO.

Regeringen har utsett åtta ledamöter till myndighetens insynsråd. Ledamöterna har en stor bredd och kommer från olika samhällsområden; civilsamhället, näringslivet, politiken, statsförvaltningen och den kommunala sektorn.

Arbete mot våld i nära relationer riktar sig ofta till vuxna, men det danska projektet ”Våldsam kärlek” vände sig istället till unga. Susanne Nour Magnusson är chef på behandlings- och kompetenscentret Dialog mod vold, som drev projektet. Resultaten presenteras på konferensen ICMEO om män och jämställdhet.

news

Utrikesminister Margot Wallström besökte Jämställdhetsmyndigheten i Angered, där hon träffade både personal och media.

news

Den 15–16 maj anordnas den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm. Medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten deltar i debatter, workshops, interaktiva övningar och föreläsningar.

Många män känner att de sitter på de anklagades bänk och då är det svårt att nå fram med jämställdhetsarbetet. Det tror Lena Wallquist från organisationen MÄN. På konferensen ICMEO berättar de om nya metoder i praktiskt arbete mot våld och destruktiva normer.

Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år. Det anser Jämställdhetsmyndigheten i ett remissvar om utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Jämställdhetsmyndigheten har granskat länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering. Överlag har länsstyrelserna bedrivit ett ambitiöst arbete med att ta fram strategierna. Arbetet har pågått länge och är väl förankrat, enligt en rapport som lämnats till regeringen.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018