Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 119 träffar.
news

Svartsjuka är inte romantiskt är en nationell kampanj vars syfte är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med länsstyrelserna och ungarelationer.se, står bakom kampanjen som pågår under februari och mars månad.

30-31 januari arrangeras Forum Jämställdhet i Luleå. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i flera seminarier och generaldirektör Lena Ag kommer att dela ut konferensens jämställdhetspris.

– Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer.

Ett effektivt och resultatorienterat jämställdhetsarbete är en uppgift för varje svensk regering. Utan en förvaltningsmyndighet förlorar regeringen en avgörande möjlighet att tillvarata kunskap, nå målen och stärka styrningen skriver Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten på DN Debatt.

Påståendet att Jämställdhetsmyndigheten prioriterat bort arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är helt felaktigt, svarar Berit Jernberg i en replik i Dagens Samhälle.

Regeringen beslutade innan jul om Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019. I regleringsbrevet framgår att myndighetens anslag minskas till cirka 41 miljoner kronor. Myndigheten ska senast den sista januari lämna ett underlag till Socialdepartementet med beräknade kostnader avseende en avveckling av verksamheten.

Sammanlagt 16 projekt och 67 kvinnoorganisationer har beviljats statsbidrag på 37 miljoner kronor. Statsbidragen betalas ut inom ramarna för förordningarna om statsbidrag till jämställdhetsprojekt samt statsbidrag till kvinnors organisering.

news

Med uppdraget att samordna och följa upp jämställdhetsarbetet i Sverige invigdes Jämställdhetsmyndigheten i Angered i januari. Här är ett urval vad myndigheten har gjort under 2018.

news

700 personer samlas idag i Folkets Hus i Stockholm på konferensen #upptäckvåldet, en nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

news

Under en intensiv dag samlades närmare 300 personer på Norra Latin i Stockholm för att dela lärdomar och erfarenheter av jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018