Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 137 träffar.
news

Ideella föreningar och stiftelser som beviljats statsbidrag enligt förordningarna Jämställdhetsprojekt och Kvinnors organisering bidrar genom sina aktiviteter och verksamheter till jämställdhet. Det visar nya rapporter från Jämställdhetsmyndigheten som redovisar vad bidragen använts till.

Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett jämställdhetstorg onsdag 3 juli under Almedalsveckan. Under måndagen medverkar dessutom jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett seminarium som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar.

news

Jämställdhetsmyndigheten har tagit emot kritik angående en del av myndighetens remissvar till Skolverkets förslag på ändringar i läroplaner vad gäller sex och samlevnad. Vi kan konstatera att kritiken mot denna del av remissvaret är berättigad. Med anledning av detta publicerar vi ett förtydligande.

  • 02 jun, 2019

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänst och närliggande verksamheter utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten ansvarat för att ta fram ett antal informationsfilmer.

Torsdagen 23 maj beslutade regeringen att anslagen för myndigheten får användas för förvaltningsutgifter istället för att avveckla myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten har också fått två nya regeringsuppdrag och två återrapporteringskrav.

news

Nästa vecka släpper Jämställdhetsmyndigheten magasinet Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck – en dokumentation av myndighetens internationella expertmöte 2018 på samma tema. ”Magasinet är tänkt att väcka tankar och förhoppningsvis inspiration i en lättillgänglig form, oavsett om man delar samma uppfattning som aktörerna eller inte”, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och projektledare för expertmötet.

Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Många kommuner känner till problemet, men har inte tillräcklig kunskap för att jobba förebyggande för att hjälpa utsatta. Jämställdhetsmyndigheten deltar därför i en myndighetsgemensam informationskampanj för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett framgångsrikt arbete mot alla former av människohandel kräver en tydlig myndighetsgemensam samordning där de förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna går hand i hand. Det är en av de slutsatser som dras i Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av regeringsuppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

news

Inom några veckor släpper Jämställdhetsmyndigheten magasinet Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck. Magasinet är en dokumentation av myndighetens internationella expertmöte 2018 på samma tema. ”Det behövs ökad kunskap om den här problematiken”, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018