Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 103 träffar.
news

Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra prostitution, människohandel och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

news

Petra Tammert Seidefors expertområde är prostitution och människohandel. Denna vecka kommer hon att gästtwittra för myndigheten. På programmet står ett studiebesök i Bulgarien, liksom deltagande på årets mänskliga rättighetsdagar i Stockholm.

news

Sex frågor till Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. På fredag försvarar hon sin doktorsavhandling om olikheter i kvinnors och mäns vårdkonsumtion inom olika sjukdomsområden.

news

Vad görs i andra länder för att förebygga våld och vad finns det för metoder för att arbeta med specifikt målgruppen pojkar och unga män i en hederskontext? Och hur kan vi i Sverige utveckla vårt arbete?

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.

En av tre unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier från sin chef, kamrat eller annan person på sitt arbete. Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Detta är en del av den statistik, kunskap och erfarenhet som Jämställdhetsmyndigheten lyfter fram i sin delrapport ”En av tre unga kvinnor”, som överlämnats till regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium om prostitution och människohandel på årets Mänskliga rättighetsdagar. MR-dagarna arrangeras 15-17 november i Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats med en monter.

Utan efterfrågan ingen prostitution. I samband med EU:s särskilda dag mot människohandel den 18 oktober, lanseras åter informationskampanjen ”Du avgör” för att motverka prostitution och människohandel.

news

Medarbetare på Jämställdhetsmyndigheten börjar den här veckan twittra i eget namn på myndighetens twitterkonto. Först ut är Mikael Thörn, expert på bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018