Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 160 träffar.

Handboken Inget att vänta på utgör sedan flera år ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en reviderad upplaga. Revideringsarbetet har genomförts i nära samverkan med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

Jämställdhetsmyndigheten anordnar i december en veckolång samling för att inspirera till förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige. Den 6 december bjuds yrkesverksamma på fältet in till en öppen konferens. Ett 40-tal nationella aktörer från civilsamhället, myndigheter och skolan förväntas samlas i Göteborg. Samlingen kommer att ledas av den ungdomsstyrda organisationen Integrate UK, som har nått stora framgångar i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Storbritannien.

Sverige var det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Prostitution skulle ses som en del av mäns våld mot kvinnor och därför blev det också viktigt att ansvaret skulle ligga hos förövarna, inte hos de utsatta. I oktober var Jämställdhetsmyndigheten medarrangör till en konferens för att uppmärksamma att sexköpslagen fyller 20 år.

Mänskliga rättigheterdagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter och går av stapeln torsdagen 14 november i Linköping. Jämställdhetsmyndigheten deltar i två seminarier; ett på temat ojämställd hälsa och ett om kopplingen mellan våld i nära relationer och ohälsa.

Det övergripande syftet med undersökningen är att undersöka attityder till jämställdhet och våld i allmänhet. En viktig aspekt är att öka kunskapen kring frågorna för att kunna analysera genomförandet och effekterna av jämställdhetspolitiken.       

Regeringen har beslutat att ändra Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev. Myndigheten ska nu genomföra nya uppdrag om att belysa Pekingplattformen och att följa upp de jämställdhetspolitiska delmålen om hälsa respektive fördelning av makt. För detta tilldelas myndigheten medel under 2019 och 2020.

Jämställdhetsmyndigheten och Östersjöstaternas råd inleder arbetet med projektet CAPE för att rikta fokus på människohandel för tvångsarbete.

I dag träffade Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag de 60 myndigheter som arbetar med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen har bjudit in generaldirektörerna för att prata om resultat, lärdomar och prioriteringar framöver.

Under förra veckan genomfördes en kontrollinsats i byggsektorn som ett samarbete mellan åtta myndigheter för att motverka brottslighet i arbetslivet.

news

Under fredagen på Bokmässan diskuterades på Forskartorgets scen vilken effekt metoo-rörelsen haft på universitetsvärlden. Under samtalet, som arrangerades av Jämställdhetsmyndigheten, togs det bland annat upp hur högskolor arbetar och bör arbeta med jämställdhetsfrågor för att det ska leda till ett tydligt och konkret förändringsarbete.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018