Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 244 träffar.

- Det är viktigt att leva som man lär. Därför är det viktigt vad den högsta ledningen gör. Det sa Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården, i ett panelsamtal mellan fem generaldirektörer om hur de leder sina myndigheter för ökad jämställdhet. Panelsamtalet arrangerades på konferensen Forum Jämställdhet  av  Jämställdhetsmyndigheten och modererades av generaldirektör Lena Ag. 

De problem som könsstympade kvinnor ofta möter i samband med att de föder barn i Sverige kan bero på att de ingår i en grupp som får sämre förlossningsvård än andra. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport och föreslår att frågan utreds.

Vad är egentligen en schysst relation? Det är inte helt lätt för unga som upplever sina första kärleksförhållanden att veta. Den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt genomförs under våren för femte gången. Nytt för i år är webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se.

Det finns tecken på att utvecklingen när det gäller kvinnors representation i politiken har stannat av de senaste 25 åren. På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Det krävs ett särskilt fokus på unga för att nå en jämn fördelning av makt och inflytande, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

  • 30 jan, 2021

Genom arbete med jämställdhetsintegrering i utvecklingssamarbetet har Sida i sitt anti-korruptionsarbete med partnerländerna uppmärksammat frågan om sextortion. Detta är ett vedertaget begrepp i många länder och ett utbrett fenomen. En ny studie av Expertgruppen för biståndsanalys och ett Sida seminarium har nyligen aktualiserat frågan. Sveriges arbete kring normer och förbyggande av mäns våld mot kvinnor, samt svensk sexualbrottslagstiftning kan utgöra lärdomar för andra länder.

Riskerar självlärande datorprogram att leda till jämställdhetsproblem när Artificiell Intelligens (AI) införs hos myndigheter? Det ska Jämställdhetsmyndigheten söka svar på i ett pilotprojekt om att upptäcka och mäta möjliga risker med AI-applikationer när det gäller jämställdhet. Projektet finansieras av Vinnova och genomförs i samarbete med AI Sustainability Center.

För att uppnå målsättningarna i Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor måste alla som är involverade arbeta tillsammans. Det är en av de viktigaste slutsatserna när Jämställdhetsmyndigheten i dag överlämnar sin slutredovisning om av sitt uppdrag om förstärkta insatser till regeringen.

Panelsamtal med generaldirektörer, metodverkstad om våldsförebyggande arbete och samtal om utvecklingen för de olika jämställdhetspolitiska målen. Det är några av aktiviteterna som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar under Forum Jämställdhet som är landets största årliga konferens om jämställdhet.

Samarbete är A och O för att nå ut och skapa förändring i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. En organisation som har kommit långt i sitt attitydförändrande arbete är Shanazi Hjältar i Linköping. Förutom nära samverkan med polis och socialtjänst fungerar deras hjältar både som ambassadörer och faddrar i förskola, skola och fritidsverksamhet.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018