Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 244 träffar.
news

Efterfrågan på våra kurser är stor och nu kompletterar vi våra lärarledda kurser med webbutbildningar. Först ut är en kurs i jämställdhetsintegrering för anställda i offentlig sektor.

Under coronapandemin finns tydliga tecken på att barn far illa i Sverige, särskilt flickor. Anmälningarna om våldtäkter mot barn ökar, liksom orosanmälningar om barn som far illa. I Europa finns även indikationer på att sexuella övergrepp på barn ökar.

  • 15 mar, 2021
news

Den 15-26 mars anordnas det sextiofemte årliga mötet av FN:s kvinnokommission; The Commission on the Status of Women (CSW). Med anledning av pandemin hålls årets upplaga i huvudsak digitalt, utan tillresta delegationer. Jämställdhetsmyndigheten ingår i Sveriges e-delegation och ansvarar för Sveriges officiella sidoevents. Årets tema för kommissionen lyfter frågan om kvinnors makt och inflytande, liksom frihet från våld, för att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla flickor och kvinnor.

Allt fler kvinnor blir chefer inom den offentliga sektorn. Men samtidigt är det svårare för kvinnor att nå ledande positioner. Statistiken indikerar att det fortfarande råder ojämställda villkor, även om utvecklingen går åt rätt håll utifrån regeringens ambitioner med jämställdhetspolitiken. Men det finns vägar till en mer jämställd representation bland chefer, visar en genomgång av Jämställdhetsmyndigheten.

Betydligt fler kvinnor än män har rapporterat biverkningar efter vaccinering mot covid-19. Det visar statistik från Läkemedelsverket.

Det finns kunskapsluckor kring deltagardemokrati på lokal nivå och hur kvinnor och män är delaktiga i områden med socioekonomiska utmaningar, såväl i städer som på landsbygd. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

  • 03 mar, 2021

Jämställdhetsmyndigheten hade under 2020 och en bit in på 2021 i uppdrag att stötta kommuner i deras arbete mot våldsutsatthet i samband med covid-19. I slutrapporten om uppdraget slår myndigheten bland annat fast att en central samverkan är en förutsättning för att arbetet ska fungera, samt att det är en prioriterad fråga hos kommunala chefer och politiker.

Jämställdhetsmyndigheten fortsätter att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i landets högskolor och universitet under 2021. Att hantera pandemin och koppla samman jämställdhetsarbetet med hållbar utveckling var några frågor som diskuterades på uppstartsträffen för lärosätena.

Flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa har blivit en av de nya stora jämställdhetsutmaningarna. En kartläggning genomförd av Jämställdhetsmyndigheten visar inga tecken på att de skillnader som finns i hälsa mellan kvinnor och män håller på att försvinna.

I år firar Sverige 100 år av demokrati eftersom det är 100 år sedan kvinnor kunde delta i allmänna val första gången. Myndigheter, kommuner och civilsamhälle uppmanas att underteckna en deklaration om demokrati. Det har Jämställdhetsmyndigheten generaldirektör, Lena Ag, nu gjort.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018