Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 103 träffar.

Sammanlagt 16 projekt och 67 kvinnoorganisationer har beviljats statsbidrag på 37 miljoner kronor. Statsbidragen betalas ut inom ramarna för förordningarna om statsbidrag till jämställdhetsprojekt samt statsbidrag till kvinnors organisering.

news

Med uppdraget att samordna och följa upp jämställdhetsarbetet i Sverige invigdes Jämställdhetsmyndigheten i Angered i januari. Här är ett urval vad myndigheten har gjort under 2018.

news

700 personer samlas idag i Folkets Hus i Stockholm på konferensen #upptäckvåldet, en nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK.

news

Under en intensiv dag samlades närmare 300 personer på Norra Latin i Stockholm för att dela lärdomar och erfarenheter av jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

news

Den 4 december arrangerar Jämställdhetsmyndigheten en konferens där lärdomar och erfarenheter av jämställdhetsintegrering i den offentliga sektorn står i fokus. Sara Nilsson, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, är samordnare för konferensen.

news

Jämställdhetsmyndighetens internationella expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld samlade myndigheter, organisationer och experter med olika bakgrund, kompetens, erfarenheter och ålder. ”Det blev ett annorlunda möte för sammanhanget. Vi fick se olika aktörer mötas i många samtal och diskussioner om lösningar, snarare än problem”, säger Arbresha Rexhepi, utredare med ansvar för arrangemanget.

news

Den 15-16 maj 2018 arrangerade Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med Regeringskansliet den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet (ICMEO). En publikation har nu tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten för att fler ska få möjlighet att ta del av de erfarenheter som delades under konferensen.

27-28 november arrangerar Jämställdhetsmyndigheten ett internationellt expertmöte om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld. Inför mötet har vi ställt några frågor till experter från de internationella organisationerna; vilka utmaningar ställs de inför, avgörande delar i metoder, nyckel- och framgångsfaktorer, och vad de kan bidra med i arbetet. Så här svarar de:

Tisdag den 27 november inleds Internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld på Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Expertmötet pågår i två dagar och samlar internationella experter från flera länder, svenska experter och lokala aktörer som arbetar med våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext.

news

Representanter från Jämställdhetsmyndigheten har besökt Bulgarien för att följa upp insatserna som görs för människohandelsoffer inom det så kallade Återvändandeprogrammet, som finansieras av myndigheten. ”För den enskilda personen som återvänder är det avgörande att vi har ett nära samarbete med lokala organisationer för att kunna individanpassa stödet”, säger Catrin Sandman, kvalificerad utredare på myndigheten av prostitution och människohandel.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018