Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 160 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter arrangerar en nationell konferens i Göteborg den 6 februari, internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning.

  • 04 feb, 2020

Vad är egentligen en bra relation? Och när har en själv eller ens partner gått över gränsen för vad som är acceptabelt? Idag drar den nationella kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt igång för fjärde året i rad. Målgruppen är främst unga, men även skol- och vårdpersonal. Bakom kampanjen, som pågår under februari-mars, står Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västra Götaland och ungarelationer.se.

Inget att vänta på samlar kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Den ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Regeringen beslutade 19 december om nytt regleringsbrev för Jämställdhetsmyndigheten som gäller för 2020.

Könsstympning av flickor och kvinnor har varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Trots det förekommer det fortsatt såväl inom som utanför landets gränser. Under Jämställdhetsmyndighetens samling mot kvinnlig könsstympning i början av december identifierades ett antal områden som behöver förbättras för att undvika att fler flickor och kvinnor utsätts för könsstympning och kunna erbjuda hjälp till fler som redan utsatts.

news

Svenskar som reser utomlands på semester och misstänker att barn utnyttjas sexuellt kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i den årliga kampanjen Resekurage. Julresenärer kommer bland annat att mötas av informationen på flygplatser.

news

Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Förra året dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor år 2017. Hela samhället måste dra i nödbromsen och det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Som en del i detta arbete bjöd Jämställdhetsmyndigheten och Unizon i slutet av november in till en kunskapshöjande konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor.

Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. Morden har många gånger skett trots att kvinnorna tidigare hade varit i kontakt med polisen, socialtjänsten, vården och psykiatrin. Jämställdhetsmyndigheten anordnar tillsammans med Unizon nu konferensen Dödsorsak: kvinna för att öka medvetenheten om att den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor är döden.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018