Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 175 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om makten över besluten.

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om påverkan på utbildningen.

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om människors ekonomiska situation.

Här samlar Jämställdhetsmyndigheten länkar till mer information om coronapandemin ur ett jämställdhetsperspektiv.

  • 02 apr, 2020
news

199 personer, varav främst barn, misstänks ha förts ut ur Sverige under 2019, enligt en ny rapport om bortförda personer i en hederskontext som Länsstyrelsen Östergötland tagit fram. Mörkertalet bedöms vara stort. – Det är oerhört viktigt att personal inom skola och socialtjänst agerar i tid när det finns misstanke om att barn ska föras utomlands eller giftas bort. I många kommuner saknas dock kompetens och rutiner, kommenterar Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om hälsa.

Kvinnor och barn som isoleras på grund av coronaviruset riskerar att drabbas av mer våld i nära relationer. Därför är det viktigt att alla kommuner har beredskap och en krisplan för hur extra stöd och personal till kvinnojourer, skyddade boenden, kommuners kriscentrum och stödlinjer ska hanteras nu när trycket väntas öka även på dem.

Våld i nära relationer riskerar öka när familjer blir isolerade i hemmet. Ett samhälle i kris, ekonomisk press och ångest för situationen är bidragande orsaker.

Jämställdhetsmyndigheten arbetar precis som alla myndigheter för att inom vår egen verksamhet bidra på de sätt vi kan till att minska smittspridningen av covid-19. Vi följer de beslut, riktlinjer och rekommendationer som kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra närmast berörda myndigheter.

I dag har regeringen beslutat att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram en modell för jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten. Syftet är att statliga myndigheter ska arbeta mer jämställt.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018