Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 211 träffar.

I Örebro län driver Daniel Alsarve ett jämställdhetsprojekt som motverkar taskigt språk och stela mansnormer – i både ungdomsidrott och idrottsaktiviteter för nyanlända. Som en av 25 ansvariga deltog han nyligen på Jämställdhetsmyndighetens projektledarträff för att utbyta lärdomar.

Demokratin grundar sig i medborgarnas engagemang i politik och civilsamhälle. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till både engagemang och inflytande. Men så ser det inte ut i dagsläget, även om gamla könsmönster börjar luckras upp och nya mötesformer börjat användas som gynnar jämställt inflytande.

En vecka fri från våld | När började det förebyggande arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor i Sverige? Hur ser det våldsförebyggande arbetet ut i nuläget? Och vad återstår att göra i framtidens våldsprevention? Detta och mycket mer kommer att diskuteras av Sveriges ledande experter på våldsförebyggande arbete under årets digitala slutkonferens för En vecka fri från våld.

Pekingplattformen 25 år | Corona-pandemin har satt stora spår i arbetslösheten för ungdomar. Det är framför allt unga, utrikes födda och visstidsanställda som har drabbats värst. Särskilt utsatta är unga killar med låg utbildning. Men det finns branscher som ropar efter unga.

news

Under ”En vecka fri från våld” informerar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen i en Facebooksändning på onsdagen den 25 november klockan 13.00 om hur de samverkar för att öka upptäckten av våld genom att bland annat ställa frågor om våldsutsatthet.

news

Pekingplattformen 25 år | Nu har flera kvinnosjukdomar prioriterats upp inom sjukvården. Behandlingen av endometrios är ett av de tydligaste exemplen på framgång. Men ett område som fortfarande innebär problem är allvarliga bristningar under förlossningar. Där ligger Sverige relativt högt internationellt sett.

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna lanserar under november en nationell kampanj för att hindra att människor utsätts för våld i nära relationer under covid-19-pandemin. Kampanjen, som kallas Tillsammans mot våld, lanseras i flera steg. Över 300 ICA-butiker och flera Willys-butiker i hela landet kommer att visa information om våld och vart utsatta kan vända sig för att få stöd.

Jämställdhetsmyndigheten ska ta reda på hur kvinnor och män är aktiva i sitt lokala samhälle. Invånare i tre bostadsområden i Sverige får svara på en enkät om sin delaktighet i det som händer i området och om de har försökt påverka genom den lokala demokratin.

Den internationella mansdagen infaller den 19 november. Jämställdhetsmyndigheten uppmärksammar dagen genom ett digitalt panelsamtal mellan forskare och praktiker inom jämställdhetsfältet. En av dem är Alán Ali, ordförande i föreningen MÄN.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018