Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 115 träffar.

Inom ramen för Socialstyrelsens uppdrag att samordna en särskild satsning för att erbjuda personal inom socialtjänst och närliggande verksamheter utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten ansvarat för att ta fram ett antal informationsfilmer.

Torsdagen 23 maj beslutade regeringen att anslagen för myndigheten får användas för förvaltningsutgifter istället för att avveckla myndigheten. Jämställdhetsmyndigheten har också fått två nya regeringsuppdrag och två återrapporteringskrav.

news

Nästa vecka släpper Jämställdhetsmyndigheten magasinet Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck – en dokumentation av myndighetens internationella expertmöte 2018 på samma tema. ”Magasinet är tänkt att väcka tankar och förhoppningsvis inspiration i en lättillgänglig form, oavsett om man delar samma uppfattning som aktörerna eller inte”, säger Arbresha Rexhepi, utredare på Jämställdhetsmyndigheten och projektledare för expertmötet.

Under sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade under utlandsresor. Många kommuner känner till problemet, men har inte tillräcklig kunskap för att jobba förebyggande för att hjälpa utsatta. Jämställdhetsmyndigheten deltar därför i en myndighetsgemensam informationskampanj för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett framgångsrikt arbete mot alla former av människohandel kräver en tydlig myndighetsgemensam samordning där de förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna går hand i hand. Det är en av de slutsatser som dras i Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av regeringsuppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

news

Inom några veckor släpper Jämställdhetsmyndigheten magasinet Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck. Magasinet är en dokumentation av myndighetens internationella expertmöte 2018 på samma tema. ”Det behövs ökad kunskap om den här problematiken”, säger Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

262 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2018. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

  • 29 apr, 2019

Många kvinnor med funktionsnedsättning har inkomster som inte räcker för att försörja sig själva och eventuella barn. Det visar en ny rapport som Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för delaktighet presenterar för regeringen 15 april.

I regeringens vårändringsbudget som presenteras 10 april tillförs Jämställdhetsmyndigheten ytterligare 40 miljoner kronor.- Det är välkommet att regeringen nu återställer den budget som det tidigare var tänkt att vi skulle ha, säger generaldirektör Lena Ag.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018