Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 257 träffar.

Svaren i Graviditetsenkäten visar att pandemin har påverkat förlossningsvården. Knappt 4 av 10 kvinnor upplevde att barnmorskan gjorde partnern delaktig i den utsträckning de önskade. – Pandemin och de begräsningar som infördes har haft en negativ inverkan på partners möjlighet till delaktighet under och efter graviditeten, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att fortsätta utveckla och sprida effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna etablera kontakt med våldsutsatta och nå ut med information om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

news

I dag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en webbutbildning som handlar om tre delvis dolda och komplexa samhällsproblem som berör en bred grupp människor . Utbildningen ger en unik samlad bild som bygger på forskning. Den förklarar sambandet med prostitution och människohandel, jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Den belyser också allvarliga problem som ofta hamnar mellan stolarna när yrkesverksamma saknar kunskap eller inte förstår vilket ansvar de har.

Jämställdhetsmyndigheten har fattat beslut om årets statsbidrag till jämställdhetsprojekt. I år får åtta organisationer medel för nyskapande utvecklingsprojekt.

Den första juli träder den nya barnfridslagen i kraft. Lagen innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brottsliga handlingar, som vålds- och sexualbrott, i en nära relation. ”Det är ett viktigt steg framåt när det gäller barns rätt att skyddas från våld”, säger Jämställdhetsmyndighetens utredare Åsa Hjertström.

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en SCB-undersökning med 20 000 tillfrågade svenskar om attityder till jämställdhet. Resultaten visar att dessa attityder skiljer sig mellan könen. De skiljer sig också mellan olika grupper av kvinnor och män.

Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas. Det framkommer i en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att hela anslaget på drygt 28 miljoner till kvinnors organisering från och med i år kommer att fördelas som organisations- och etableringsbidrag.

Som student vid högskola och universitet kan du delta i en uppsatstävling som Jämställdhetsmyndigheten samt myndighetens vetenskapliga råd inbjuder till. Uppsatsen ska bidra med kunskap av relevans för jämställdhetspolitiken. De bästa uppsatserna får dela på 25 000 kronor.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018