Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 237 träffar.

De som studerar till bland annat sjuksköterskor, jurister och socionomer ska sedan 2018 lära sig om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Universiteten och högskolorna har dock inte tillräcklig kunskap vad studenterna behöver kunna. Det visar Jämställdhetsmyndigheten i en rapport som nu lämnas över till regeringen.

Om de många insatser som krävs för att förebygga mäns våld mot kvinnor ska träffa rätt behövs ökad samverkan mellan myndigheter, både på nationell och regional nivå. Det slår Jämställdhetsmyndigheten fast i en ny rapport.

news

Efterfrågan på våra kurser är stor och nu kompletterar vi våra lärarledda kurser med webbutbildningar. Först ut är en kurs i jämställdhetsintegrering för anställda i offentlig sektor.

Under coronapandemin finns tydliga tecken på att barn far illa i Sverige, särskilt flickor. Anmälningarna om våldtäkter mot barn ökar, liksom orosanmälningar om barn som far illa. I Europa finns även indikationer på att sexuella övergrepp på barn ökar.

  • 15 mar, 2021
news

Den 15-26 mars anordnas det sextiofemte årliga mötet av FN:s kvinnokommission; The Commission on the Status of Women (CSW). Med anledning av pandemin hålls årets upplaga i huvudsak digitalt, utan tillresta delegationer. Jämställdhetsmyndigheten ingår i Sveriges e-delegation och ansvarar för Sveriges officiella sidoevents. Årets tema för kommissionen lyfter frågan om kvinnors makt och inflytande, liksom frihet från våld, för att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla flickor och kvinnor.

Allt fler kvinnor blir chefer inom den offentliga sektorn. Men samtidigt är det svårare för kvinnor att nå ledande positioner. Statistiken indikerar att det fortfarande råder ojämställda villkor, även om utvecklingen går åt rätt håll utifrån regeringens ambitioner med jämställdhetspolitiken. Men det finns vägar till en mer jämställd representation bland chefer, visar en genomgång av Jämställdhetsmyndigheten.

Betydligt fler kvinnor än män har rapporterat biverkningar efter vaccinering mot covid-19. Det visar statistik från Läkemedelsverket.

Det finns kunskapsluckor kring deltagardemokrati på lokal nivå och hur kvinnor och män är delaktiga i områden med socioekonomiska utmaningar, såväl i städer som på landsbygd. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

  • 03 mar, 2021

Jämställdhetsmyndigheten hade under 2020 och en bit in på 2021 i uppdrag att stötta kommuner i deras arbete mot våldsutsatthet i samband med covid-19. I slutrapporten om uppdraget slår myndigheten bland annat fast att en central samverkan är en förutsättning för att arbetet ska fungera, samt att det är en prioriterad fråga hos kommunala chefer och politiker.

Jämställdhetsmyndigheten fortsätter att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i landets högskolor och universitet under 2021. Att hantera pandemin och koppla samman jämställdhetsarbetet med hållbar utveckling var några frågor som diskuterades på uppstartsträffen för lärosätena.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018