Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 191 träffar.

Ännu en gång står världens medier i centrum för en översyn av jämställdheten i nyheterna. I går drog den sjätte omgången av the Global Media Monitoring Project (GMMP) igång av tusentals volontärer världen över. I år deltar 145 länder i granskningen. I Sverige leds arbetet av JMG vid Göteborgs universitet tillsammans med Fojo vid Linnéuniversitetet, med stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

När staten väljer att använda sig av digitala verktyg som artificiell intelligens i den offentliga sektorn, finns det risk att den kan bidra till diskriminering och ojämställdhet. Men digitala verktyg kan också främja jämställdhet. Under Bokmässan bjöd Jämställdhetsmyndigheten in till samtal tillsammans med Vinnova, Statskontoret, Försäkringskassan och Ekonomistyrningsverket.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett direktsänt samtal om artificiell intelligens (AI) och jämställdhet den 25 september. Det sker genom Bokmässans digitala bildningshubb, Sara Nilsson som är senior utredare på myndigheten leder samtalet och vi har ställt några frågor till henne.

  • 17 sep, 2020

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå och följer just nu upp arbetet med regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel. Under hösten hålls fem digitala dialogmöten för att få en aktuell lägesbild av det arbete som pågår runt om i landet. Vi ställde tre frågor till Catrin Sandman, en av de utredare som ansvarar för att uppföljningen genomförs.

Få metoder som används för att förebygga mäns våld mot kvinnor har utvärderats och ännu färre har effektutvärderats. Det är en av slutsatserna som Anna Franzén, lektor, och Lucas Gottzén, professor vid Stockholms universitet, drar i en ny rapport. De har gjort en forskningsöversikt om våldspreventiva metoder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag för kvinnors organisering. Nytt för i år är att ansökan görs via Jämställdhetsmyndighetens nya e-tjänst. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Till höstens utlysning av statsbidrag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en ny e-tjänst som gör det lättare att ansöka. Det digitala ansökningssystemet kommer att förenkla processen för både ideella föreningar och stiftelser som söker statsbidrag, samt för myndighetens handläggare.

Jämställdhetsmyndigheten har den senaste tiden fått flera nya regeringsuppdrag.

  • 20 jul, 2020
news

Lågkonjunkturen är här och kan hålla i sig tre år till. Precis som under finanskrisen 2008 har fler män varslats om uppsägning under coronapandemin än kvinnor. Men mäns jobb har i tidigare samhällskriser återhämtat sig snabbare än kvinnors och hur det kommer att se ut efter denna pandemi beror på hur den hanteras.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018