Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 105 träffar.
news

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för lärare och andra utbildningsansvariga vid 27 lärosäten. Det gäller åtta yrkesutbildningar där risken är stor att man möter människor utsatta för våld.

news

Sedan högskolor och universitet fick regeringens uppdrag att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering har arbetet för jämställdhet gått framåt. Jämställdhetsarbetet i högskolesektorn har länge fokuserat på att ”räkna huvuden”, men för att utmana ojämställdhet behövs ett arbete som tittar på faktiska skillnader i villkor för kvinnor och män. Uppdraget har gett lärosätena ökad möjlighet att göra just det.

news

Statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering har gett positiv effekt för jämställdheten. Det är en av de viktigaste slutsatserna i en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. – Myndigheterna visar konkreta resultat. Det påverkar jämställdheten positivt och förbättrar myndigheternas egna verksamheter, säger generaldirektör Lena Ag.

news

Nu är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet. Totalt finns det 10 miljoner kronor att söka under 2019. Utlysningen öppnar den 2 april 2019 och stänger den 2 maj 2019.

news

När FN:s kvinnokommission inleds denna vecka vill Sverige sätta fokus på sexualbrottslagstiftningen och myndigheternas roll. Jämställdhetsmyndigheten och Brottsoffermyndigheten arrangerar ett seminarium om samtyckeslagen tillsammans med Etiopien och UN Women under måndagen den 11 mars.

Med anledning av aktuellt läge för Jämställdhetsmyndigheten flyttas utlysningen av statsbidrag fram i tid.

news

Svartsjuka är inte romantiskt är en nationell kampanj vars syfte är att uppmärksamma och synliggöra våld i ungas partnerrelationer. Jämställdhetsmyndigheten, tillsammans med länsstyrelserna och ungarelationer.se, står bakom kampanjen som pågår under februari och mars månad.

30-31 januari arrangeras Forum Jämställdhet i Luleå. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i flera seminarier och generaldirektör Lena Ag kommer att dela ut konferensens jämställdhetspris.

– Vi är förstås glada och lättade över att vi nu har fått besked att Jämställdhetsmyndigheten ska vara kvar, säger generaldirektör Lena Ag. Det har varit en tuff tid för medarbetare och chefer.

Ett effektivt och resultatorienterat jämställdhetsarbete är en uppgift för varje svensk regering. Utan en förvaltningsmyndighet förlorar regeringen en avgörande möjlighet att tillvarata kunskap, nå målen och stärka styrningen skriver Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten på DN Debatt.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018