Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 244 träffar.
news

På torsdagen utsågs Lena Hallengren till ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér som utsetts till vice chef för UN Women.

news

Den internationella kvinnodagen uppmärksammades med ett välbesökt frukostseminarium i Rosenbad i Stockholm. Det var Åsa Regners sista offentliga framträdande som Sveriges jämställdhetsminister – och det första offentliga framträdandet av Anders Thornberg i egenskap av Rikspolischef.

news

”En dag att fira framgångar i jämställdhetsarbetet.” Så beskriver Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag Internationella kvinnodagen den 8 mars. - Samtidigt ska vi förstås sätta ljuset på allt som finns kvar att göra, säger hon, och menar att inte minst landsbygdens kvinnor, som är i fokus för UN Women 2018, måste få bättre levnadsvillkor, bättre hälsa och större inflytande om fattigdomen i världen ska minska.

news

NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, är en rikstäckande sammanslutning, som sedan januari leds av Jämställdhetsmyndigheten.

news

Sverige arrangerar den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj 2018. Jämställdhetsminister Lena Hallengren är värd för konferensen och internationella deltagare på hög nivå ingår i programmet. Jämställdhetsmyndigheten samarrangerar konferensen på uppdrag av jämställdhetsministern.

I vår utlyser Jämställdhetsmyndigheten två olika statsbidrag som kan gå till stiftelser och ideella föreningar. Vi bjuder också in till två informationsträffar för att informera om utlysningarna.

news

Regeringen har fattat beslut om en ny handlingsplan mot prostitution och människohandel. Syftet är stärka den statliga samordningen på området och bidra till ett bättre skydd för personer som drabbas.

225 personer identifierades av NMT som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2017. Av dessa var 56 barn. Även 26 medföljande barn till utsatta vuxna identifierades.

news

Landets regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel har hållit ett första möte på Jämställdhetsmyndigheten. På mötet deltog även representanter från FN-organet IOM (International Organization for Migration) som genomför återvändarprogram för utsatta personer inom prostitution eller människohandel.

news

Under hela veckan har Norrbotten Media Week i Luleå visat upp kreativitet i såväl Norrbotten som andra delar av världen. En av huvudtalarna var Tarana Burke, ursprunglig grundare av #metoo. Jämställdhetsmyndigheten deltog i flera programpunkter och hann också byta idéer med lokala företrädare.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018