Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 244 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten har granskat länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering. Överlag har länsstyrelserna bedrivit ett ambitiöst arbete med att ta fram strategierna. Arbetet har pågått länge och är väl förankrat, enligt en rapport som lämnats till regeringen.

Engagemanget och aktivismen som finns bland unga män behöver lyftas fram i jämställdhetsarbetet. Det säger Jeff Hearn, seniorprofessor i genusforskning vid Örebro universitet. Han har forskat om män och maskuliniteter i 40 år och är en av talarna vid konferensen ICMEO.

news

Nu är programmet klart till den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj. Ukrainas vice statsminister Ivanna Klympush-Tsintsadze är en av deltagarna.

Vid CSW 62 i New York kom deltagarna fram till gemensamma slutsatser inom områden som sexuell och reproduktiv hälsa, bättre skydd av kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter, samt sex- och samlevnadsundervisning.

news

Den 28 mars besökte Sveriges nya jämställdhetsminister Lena Hallengren för första gången Jämställdhetsmyndigheten i Angered.

news

Jämställdhetsmyndigheten samlade den 23 mars länsstyrelsernas utvecklingsledare med uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

news

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbportalen Jämställ.nu har sedan 2012 listat alla myndigheter som har skrivelser om jämställdhet i sina instruktioner, regleringsbrev och uppdrag från regeringen. Nu är listan för 2018 uppdaterad.

news

I tisdags träffades samverkansparterna bakom webbportalen Jämställ.nu för första gången sedan Jämställdhetsmyndigheten gick med i samarbetet. - Jämställdhetsmyndigheten ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete. Därför känns det naturligt och väldigt roligt att vi är med och tar en aktiv roll i arbetet med Jämställ.nu, säger kommunikationschef Maria Bång.

  • 16 mar, 2018
news

Just nu pågår CSW62, the Commission on the Status of Women, I New York, och på onsdagen möttes de Nordiska jämställdhetshetsministrarna - eller representanter - i ett panelsamtal. Deltagarna delade med sig av goda exempel från sina länder, men beskrev också oro kring situationen på jämställdhetsområdet.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018