Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 183 träffar.

För att nå bättre resultat i arbetet med jämställdhetsintegrering behöver myndigheter ha tydliga problemformuleringar och en god uppföljning av sitt arbete. Därför var dessa frågor teman på Jämställdhetsmyndighetens nätverksträffar 23-24 september, där bland andra Skolinspektionen berättade om hur jämställdhet blivit en del av myndighetens inspektioner.

Samtidigt som risken att utsättas för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ökar under coronapandemin har Turkiet meddelat att de överväger att lämna Istanbulkonventionen; samma juridiskt bindande avtal för att förebygga och bekämpa våld som de var först med att skriva under i sin egen huvudstad.

Ännu en gång står världens medier i centrum för en översyn av jämställdheten i nyheterna. I går drog den sjätte omgången av the Global Media Monitoring Project (GMMP) igång av tusentals volontärer världen över. I år deltar 145 länder i granskningen. I Sverige leds arbetet av JMG vid Göteborgs universitet tillsammans med Fojo vid Linnéuniversitetet, med stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

När staten väljer att använda sig av digitala verktyg som artificiell intelligens i den offentliga sektorn, finns det risk att den kan bidra till diskriminering och ojämställdhet. Men digitala verktyg kan också främja jämställdhet. Under Bokmässan bjöd Jämställdhetsmyndigheten in till samtal tillsammans med Vinnova, Statskontoret, Försäkringskassan och Ekonomistyrningsverket.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett direktsänt samtal om artificiell intelligens (AI) och jämställdhet den 25 september. Det sker genom Bokmässans digitala bildningshubb, Sara Nilsson som är senior utredare på myndigheten leder samtalet och vi har ställt några frågor till henne.

  • 17 sep, 2020

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå och följer just nu upp arbetet med regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel. Under hösten hålls fem digitala dialogmöten för att få en aktuell lägesbild av det arbete som pågår runt om i landet. Vi ställde tre frågor till Catrin Sandman, en av de utredare som ansvarar för att uppföljningen genomförs.

Få metoder som används för att förebygga mäns våld mot kvinnor har utvärderats och ännu färre har effektutvärderats. Det är en av slutsatserna som Anna Franzén, lektor, och Lucas Gottzén, professor vid Stockholms universitet, drar i en ny rapport. De har gjort en forskningsöversikt om våldspreventiva metoder på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar statsbidrag för kvinnors organisering. Nytt för i år är att ansökan görs via Jämställdhetsmyndighetens nya e-tjänst. Sista ansökningsdatum är 1 oktober.

Till höstens utlysning av statsbidrag lanserar Jämställdhetsmyndigheten en ny e-tjänst som gör det lättare att ansöka. Det digitala ansökningssystemet kommer att förenkla processen för både ideella föreningar och stiftelser som söker statsbidrag, samt för myndighetens handläggare.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018