Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 168 träffar.

Klimatförändringarna, byggbranschen och idrotten är några av de områden där föreningar får bidrag för att genomföra jämställdhetsprojekt. Det är resultatet av Jämställdhetsmyndighetens fördelning av årets jämställdhetsprojekt.

Kvinnor har lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män, visar årets rapport om kvinnors och mäns villkor från statistikmyndigheten SCB. Statistiken visar att det är viktigt att fortsätta fokusera på de som står längst från arbetsmarknaden i det läge Sverige befinner sig i, kommenterar Sara Andersson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Fler män dör och intensivvårdas av covid-19 än kvinnor. Män ser också ut att riskera jobben i högre utsträckning än kvinnor. Också pojkar i skolans värld kan påverkas negativt av omställningen till distansundervisning i gymnasiet och högskolan. Särskilt elever med behov av särskilt stöd, där fler är pojkar.

  • 25 maj, 2020

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge.

Fler kvinnor än män stannar hemma med sjuka barn. Under coronapandemin kan detta få allvarliga konsekvenser för ensamstående föräldrar.

  • 04 maj, 2020

Fler kvinnor på ledande positioner, mer jämställd rekrytering, jämställdhetsutbildningar för chefer och jämnare fördelning av forskningsmedel mellan kvinnor och män. Arbetet med jämställdhetsintegrering vid landets högskolor och universitet har gett resultat, men insatserna behöver fortsätta för att öka jämställdheten inom akademin och bidra till långsiktiga samhällsförändringar, skriver Jämställdhetsmyndigheten i sin slutredovisning av lärosätenas jämställdhetsintegreringsuppdrag 2016-2019.

news

Under det kommande sommarlovet riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta eller könsstympade. För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan situationen bli än värre under coronapandemin. Nu deltar Jämställdhetsmyndigheten i en informationskampanj för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Inte bara jobben påverkas av coronapandemin. Även det obetalda hem- och omsorgsarbetet kan påverkas. Innan pandemin stod kvinnor för en större del av hemarbetet än män. Om det blir en vändning är för tidigt att förutse.

  • 30 apr, 2020
news

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag av regeringen utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utgå från den isolering och ökade utsatthet som uppstår med anledning av covid-19.

Socialstyrelsens kartläggning av vården som erbjuds för flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning visar att den varierar stort över landet. Samtidigt har diagnoser kopplade till könsstympning ökat stadigt under senare år.

  • 24 apr, 2020
Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018