Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 243 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten har fattat beslut om årets statsbidrag till jämställdhetsprojekt. I år får åtta organisationer medel för nyskapande utvecklingsprojekt.

Den första juli träder den nya barnfridslagen i kraft. Lagen innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brottsliga handlingar, som vålds- och sexualbrott, i en nära relation. ”Det är ett viktigt steg framåt när det gäller barns rätt att skyddas från våld”, säger Jämställdhetsmyndighetens utredare Åsa Hjertström.

Jämställdhetsmyndigheten har genomfört en SCB-undersökning med 20 000 tillfrågade svenskar om attityder till jämställdhet. Resultaten visar att dessa attityder skiljer sig mellan könen. De skiljer sig också mellan olika grupper av kvinnor och män.

Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas. Det framkommer i en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat att hela anslaget på drygt 28 miljoner till kvinnors organisering från och med i år kommer att fördelas som organisations- och etableringsbidrag.

Som student vid högskola och universitet kan du delta i en uppsatstävling som Jämställdhetsmyndigheten samt myndighetens vetenskapliga råd inbjuder till. Uppsatsen ska bidra med kunskap av relevans för jämställdhetspolitiken. De bästa uppsatserna får dela på 25 000 kronor.

Jämställdhetsmyndigheten tar initiativ till ett råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Torsdag den 20 maj hade rådet sitt första möte.

Pekingplattformen 26 år| Flera högskoleutbildningar inkluderar numera kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att få inblick i hur denna kunskap kan omsättas i praktiken har Jämställdhetsmyndigheten samtalat med sex unga personer som sina framtida yrkesliv kan komma att möta både våldsutsatta och våldsutövare, eller på olika vis arbeta preventivt för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer.

Istanbulkonventionen, som är en viktig utgångspunkt för Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor, har i dag funnits i tio år. Därför får alla kommuner, regioner och berörda myndigheter ett material om hur de kan bidra till att förebygga och bekämpa våldet.

Pandemin har lett till att jämställdhetsarbetet på landets högskolor och universitet tappat fart. Men i en analys över 2020 ser Eva Källhammer att drygt hälften av lärosätena gör framsteg i sitt jämställdhetsarbete.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018