Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 160 träffar.
news

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag av regeringen utveckla effektiva arbetssätt för hur kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet ska utgå från den isolering och ökade utsatthet som uppstår med anledning av covid-19.

Socialstyrelsens kartläggning av vården som erbjuds för flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning visar att den varierar stort över landet. Samtidigt har diagnoser kopplade till könsstympning ökat stadigt under senare år.

  • 24 apr, 2020

Rapporten Styrning ger resultat ger en samlad lägesrapport av svensk jämställdhetspolitik. Enligt Boel Kristiansson på Jämställdhetsmyndigheten finns det både mycket potential och utmaningar inför det framtida jämställdhetsarbetet.

298 personer identifierades som offer eller potentiella offer för människohandel i Sverige under 2019. 49 var barn. Det visar en ny sammanställning inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. - Könsfördelningen är jämn när det gäller barn, medan kvinnor utgör en majoritet när det gäller fall som rör vuxna, kommenterar Catrin Sandman, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten stänger tillfälligt kontoret på Angereds torg 9 under perioden den 6 – 17 april 2020 på grund av covid-19 situationen. Verksamheten pågår dock som vanligt och alla medarbetare arbetar på distans.

  • 02 apr, 2020

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om makten över besluten.

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om påverkan på utbildningen.

Jämställdhetsmyndigheten kommenterar vad coronapandemin och de åtgärder som vidtas innebär för jämställdheten utifrån den kunskap vi har i dag. Här kan du läsa om människors ekonomiska situation.

Här samlar Jämställdhetsmyndigheten länkar till mer information om coronapandemin ur ett jämställdhetsperspektiv.

  • 02 apr, 2020
news

199 personer, varav främst barn, misstänks ha förts ut ur Sverige under 2019, enligt en ny rapport om bortförda personer i en hederskontext som Länsstyrelsen Östergötland tagit fram. Mörkertalet bedöms vara stort. – Det är oerhört viktigt att personal inom skola och socialtjänst agerar i tid när det finns misstanke om att barn ska föras utomlands eller giftas bort. I många kommuner saknas dock kompetens och rutiner, kommenterar Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018