Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 134 träffar.

Könsstympning av flickor och kvinnor har varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Trots det förekommer det fortsatt såväl inom som utanför landets gränser. Under Jämställdhetsmyndighetens samling mot kvinnlig könsstympning i början av december identifierades ett antal områden som behöver förbättras för att undvika att fler flickor och kvinnor utsätts för könsstympning och kunna erbjuda hjälp till fler som redan utsatts.

news

Svenskar som reser utomlands på semester och misstänker att barn utnyttjas sexuellt kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i den årliga kampanjen Resekurage. Julresenärer kommer bland annat att mötas av informationen på flygplatser.

news

Mäns dödliga våld mot kvinnor har mer än fördubblats på ett år. Förra året dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor år 2017. Hela samhället måste dra i nödbromsen och det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Som en del i detta arbete bjöd Jämställdhetsmyndigheten och Unizon i slutet av november in till en kunskapshöjande konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor.

Fler än 300 kvinnor i Sverige har dödats av sina män de senaste 20 åren. Det är i genomsnitt mer än en kvinna i månaden. Morden har många gånger skett trots att kvinnorna tidigare hade varit i kontakt med polisen, socialtjänsten, vården och psykiatrin. Jämställdhetsmyndigheten anordnar tillsammans med Unizon nu konferensen Dödsorsak: kvinna för att öka medvetenheten om att den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor är döden.

Handboken Inget att vänta på utgör sedan flera år ett värdefullt stöd för organisationer i deras våldsförebyggande arbete. I januari 2020 utkommer Jämställdhetsmyndigheten med en reviderad upplaga. Revideringsarbetet har genomförts i nära samverkan med civilsamhällesorganisationerna MÄN och Unizon.

Jämställdhetsmyndigheten anordnar i december en veckolång samling för att inspirera till förebyggande arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige. Den 6 december bjuds yrkesverksamma på fältet in till en öppen konferens. Ett 40-tal nationella aktörer från civilsamhället, myndigheter och skolan förväntas samlas i Göteborg. Samlingen kommer att ledas av den ungdomsstyrda organisationen Integrate UK, som har nått stora framgångar i sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i Storbritannien.

Sverige var det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Prostitution skulle ses som en del av mäns våld mot kvinnor och därför blev det också viktigt att ansvaret skulle ligga hos förövarna, inte hos de utsatta. I oktober var Jämställdhetsmyndigheten medarrangör till en konferens för att uppmärksamma att sexköpslagen fyller 20 år.

Mänskliga rättigheterdagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter och går av stapeln torsdagen 14 november i Linköping. Jämställdhetsmyndigheten deltar i två seminarier; ett på temat ojämställd hälsa och ett om kopplingen mellan våld i nära relationer och ohälsa.

Det övergripande syftet med undersökningen är att undersöka attityder till jämställdhet och våld i allmänhet. En viktig aspekt är att öka kunskapen kring frågorna för att kunna analysera genomförandet och effekterna av jämställdhetspolitiken.       

Regeringen har beslutat att ändra Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev. Myndigheten ska nu genomföra nya uppdrag om att belysa Pekingplattformen och att följa upp de jämställdhetspolitiska delmålen om hälsa respektive fördelning av makt. För detta tilldelas myndigheten medel under 2019 och 2020.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018