Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 209 träffar.

För att uppnå målsättningarna i Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor måste alla som är involverade arbeta tillsammans. Det är en av de viktigaste slutsatserna när Jämställdhetsmyndigheten i dag överlämnar sin slutredovisning om av sitt uppdrag om förstärkta insatser till regeringen.

Panelsamtal med generaldirektörer, metodverkstad om våldsförebyggande arbete och samtal om utvecklingen för de olika jämställdhetspolitiska målen. Det är några av aktiviteterna som Jämställdhetsmyndigheten arrangerar under Forum Jämställdhet som är landets största årliga konferens om jämställdhet.

Samarbete är A och O för att nå ut och skapa förändring i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. En organisation som har kommit långt i sitt attitydförändrande arbete är Shanazi Hjältar i Linköping. Förutom nära samverkan med polis och socialtjänst fungerar deras hjältar både som ambassadörer och faddrar i förskola, skola och fritidsverksamhet.

  • 16 dec, 2020

Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik för 2019 visar att 16 kvinnor dödades av en man de har eller hade haft en relation med. Det är högre siffra än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år. Siffrorna för 2020 är inte fastställda ännu, men ingenting tyder på att siffrorna har minskat, detta är oacceptabelt. För att uppmärksamma detta bjöd därför Jämställdhetsmyndigheten och Unizon i början av december in till en kunskapshöjande konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor.

Pekingplattformen 25 år | De senaste åren har så kallad sugardejting uppmärksammats i Sverige genom dejtingsidor på nätet som förmedlar kontakt mellan äldre och yngre personer. Äldre erbjuder yngre gåvor som pengar, kläder och prylar i utbyte mot sexuella tjänster. Att betala för sex är dock inte samtycke, utan sexköp.

Inför jullovet lanserar Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket och Utrikesdepartementet en gemensam kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck. ”Du har rätt” att själv bestämma och rätt att få hjälp och stöd är kampanjens budskap.

Sedan myndighetens start 2018 har stödet till andra myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering varit en del av Jämställdhetsmyndighetens centrala uppgifter. Nu utvecklas verksamheten för att ge ett ännu mer verksamhetsanpassat och träffsäkert stöd.

I Örebro län driver Daniel Alsarve ett jämställdhetsprojekt som motverkar taskigt språk och stela mansnormer – i både ungdomsidrott och idrottsaktiviteter för nyanlända. Som en av 25 ansvariga deltog han nyligen på Jämställdhetsmyndighetens projektledarträff för att utbyta lärdomar.

Demokratin grundar sig i medborgarnas engagemang i politik och civilsamhälle. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till både engagemang och inflytande. Men så ser det inte ut i dagsläget, även om gamla könsmönster börjar luckras upp och nya mötesformer börjat användas som gynnar jämställt inflytande.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018