Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 238 träffar.

Jämställdhetsmyndigheten tar initiativ till ett råd med åtta myndighetschefer för att stärka det förebyggande och brottsbekämpande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Torsdag den 20 maj hade rådet sitt första möte.

Pekingplattformen 26 år| Flera högskoleutbildningar inkluderar numera kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. För att få inblick i hur denna kunskap kan omsättas i praktiken har Jämställdhetsmyndigheten samtalat med sex unga personer som sina framtida yrkesliv kan komma att möta både våldsutsatta och våldsutövare, eller på olika vis arbeta preventivt för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer.

Istanbulkonventionen, som är en viktig utgångspunkt för Sveriges arbete mot mäns våld mot kvinnor, har i dag funnits i tio år. Därför får alla kommuner, regioner och berörda myndigheter ett material om hur de kan bidra till att förebygga och bekämpa våldet.

Pandemin har lett till att jämställdhetsarbetet på landets högskolor och universitet tappat fart. Men i en analys över 2020 ser Eva Källhammer att drygt hälften av lärosätena gör framsteg i sitt jämställdhetsarbete.

Män i 50–64-års åldern löper fyra gånger högre risk att dö i covid-19 jämfört med kvinnor i samma ålder. Det visar en färsk studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. En möjlig förklaring är biologiska skillnader i immunförsvaret mellan kvinnor och män.

De uppmärksammade morden på fem kvinnor har satt fokus på de stora brister som finns i systemet. Våldsutsatta kan ha kontakt med flera myndigheter samtidigt, utan att våldet upptäcks. Olika samhällsaktörers arbete med att fråga om våld är generellt eftersatt. För att våldet ska kunna förebyggas måste myndigheter bli bättre på att samverka.  

Nu har Jämställdhetsmyndigheten dragit gång ett nära samarbete med ett antal utvalda myndigheter, däribland Polismyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, för att öka kraften i jämställdhetsarbetet. Målet är att gemensamma erfarenheter och utmaningar ska underlätta för myndigheterna att nå resultat, både i den egna verksamheten och på samhällsnivå.

Inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att sprida kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor anordnar myndigheten fyra dialogträffar under året. Fokus på samtliga möten är det förebyggande arbetet.

Jämställdhetsmyndighetens nya analys av hur myndigheter och andra aktörer arbetar mot mäns våld mot kvinnor visar att området är prioriterat bland jämställdhetsfrågorna.

Coronapandemin riskerar att påverka jämställdheten, bland annat genom att kvinnor och män drabbas på olika sätt när politiken behöver prioritera om. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i sin årsrapport om statens åtgärder på jämställdhetsområdet.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018