Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 210 träffar.

Regeringen har utsett åtta ledamöter till myndighetens insynsråd. Ledamöterna har en stor bredd och kommer från olika samhällsområden; civilsamhället, näringslivet, politiken, statsförvaltningen och den kommunala sektorn.

Arbete mot våld i nära relationer riktar sig ofta till vuxna, men det danska projektet ”Våldsam kärlek” vände sig istället till unga. Susanne Nour Magnusson är chef på behandlings- och kompetenscentret Dialog mod vold, som drev projektet. Resultaten presenteras på konferensen ICMEO om män och jämställdhet.

news

Utrikesminister Margot Wallström besökte Jämställdhetsmyndigheten i Angered, där hon träffade både personal och media.

news

Den 15–16 maj anordnas den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm. Medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten deltar i debatter, workshops, interaktiva övningar och föreläsningar.

Många män känner att de sitter på de anklagades bänk och då är det svårt att nå fram med jämställdhetsarbetet. Det tror Lena Wallquist från organisationen MÄN. På konferensen ICMEO berättar de om nya metoder i praktiskt arbete mot våld och destruktiva normer.

Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år. Det anser Jämställdhetsmyndigheten i ett remissvar om utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Jämställdhetsmyndigheten har granskat länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering. Överlag har länsstyrelserna bedrivit ett ambitiöst arbete med att ta fram strategierna. Arbetet har pågått länge och är väl förankrat, enligt en rapport som lämnats till regeringen.

Engagemanget och aktivismen som finns bland unga män behöver lyftas fram i jämställdhetsarbetet. Det säger Jeff Hearn, seniorprofessor i genusforskning vid Örebro universitet. Han har forskat om män och maskuliniteter i 40 år och är en av talarna vid konferensen ICMEO.

news

Nu är programmet klart till den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj. Ukrainas vice statsminister Ivanna Klympush-Tsintsadze är en av deltagarna.

Vid CSW 62 i New York kom deltagarna fram till gemensamma slutsatser inom områden som sexuell och reproduktiv hälsa, bättre skydd av kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter, samt sex- och samlevnadsundervisning.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018