Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 215 träffar.

Tisdag den 27 november inleds Internationella expertmötet om våldsförebyggande arbete mot hedersvåld på Jämställdhetsmyndigheten i Angered, Göteborg. Expertmötet pågår i två dagar och samlar internationella experter från flera länder, svenska experter och lokala aktörer som arbetar med våldsförebyggande arbete med pojkar och unga män i en hederskontext.

news

Representanter från Jämställdhetsmyndigheten har besökt Bulgarien för att följa upp insatserna som görs för människohandelsoffer inom det så kallade Återvändandeprogrammet, som finansieras av myndigheten. ”För den enskilda personen som återvänder är det avgörande att vi har ett nära samarbete med lokala organisationer för att kunna individanpassa stödet”, säger Catrin Sandman, kvalificerad utredare på myndigheten av prostitution och människohandel.

news

Jämställdhetsmyndigheten arbetar brett med att förhindra prostitution, människohandel och exploatering av barn i Sverige. Under ett seminarium vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm berättar tre av myndighetens experter om det pågående arbetet. Ett viktigt fokus är att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

news

Petra Tammert Seidefors expertområde är prostitution och människohandel. Denna vecka kommer hon att gästtwittra för myndigheten. På programmet står ett studiebesök i Bulgarien, liksom deltagande på årets mänskliga rättighetsdagar i Stockholm.

news

Sex frågor till Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. På fredag försvarar hon sin doktorsavhandling om olikheter i kvinnors och mäns vårdkonsumtion inom olika sjukdomsområden.

news

Vad görs i andra länder för att förebygga våld och vad finns det för metoder för att arbeta med specifikt målgruppen pojkar och unga män i en hederskontext? Och hur kan vi i Sverige utveckla vårt arbete?

Hur kan vi bli bättre på att upptäcka mäns våld mot kvinnor och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vi välkomnar dig som arbetar inom socialtjänsten eller närliggande yrkesområden till #upptäckvåldet, en heldagskonferens fylld med intressanta föreläsningar, angelägna diskussioner, lärande exempel och nya metodstöd.

En av tre unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier från sin chef, kamrat eller annan person på sitt arbete. Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Detta är en del av den statistik, kunskap och erfarenhet som Jämställdhetsmyndigheten lyfter fram i sin delrapport ”En av tre unga kvinnor”, som överlämnats till regeringen.

Jämställdhetsmyndigheten arrangerar ett seminarium om prostitution och människohandel på årets Mänskliga rättighetsdagar. MR-dagarna arrangeras 15-17 november i Stockholm och Jämställdhetsmyndigheten finns också på plats med en monter.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018