Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 168 träffar.
news

Utrikesminister Margot Wallström besökte Jämställdhetsmyndigheten i Angered, där hon träffade både personal och media.

news

Den 15–16 maj anordnas den internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm. Medarbetare från Jämställdhetsmyndigheten deltar i debatter, workshops, interaktiva övningar och föreläsningar.

Många män känner att de sitter på de anklagades bänk och då är det svårt att nå fram med jämställdhetsarbetet. Det tror Lena Wallquist från organisationen MÄN. På konferensen ICMEO berättar de om nya metoder i praktiskt arbete mot våld och destruktiva normer.

Föräldrapenningen bör främst utnyttjas under barnets första två år. Det anser Jämställdhetsmyndigheten i ett remissvar om utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn.

Jämställdhetsmyndigheten har granskat länsstyrelsernas strategier för jämställdhetsintegrering. Överlag har länsstyrelserna bedrivit ett ambitiöst arbete med att ta fram strategierna. Arbetet har pågått länge och är väl förankrat, enligt en rapport som lämnats till regeringen.

Engagemanget och aktivismen som finns bland unga män behöver lyftas fram i jämställdhetsarbetet. Det säger Jeff Hearn, seniorprofessor i genusforskning vid Örebro universitet. Han har forskat om män och maskuliniteter i 40 år och är en av talarna vid konferensen ICMEO.

news

Nu är programmet klart till den fjärde internationella konferensen om män och jämställdhet, ICMEO, i Stockholm den 15-16 maj. Ukrainas vice statsminister Ivanna Klympush-Tsintsadze är en av deltagarna.

Vid CSW 62 i New York kom deltagarna fram till gemensamma slutsatser inom områden som sexuell och reproduktiv hälsa, bättre skydd av kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter, samt sex- och samlevnadsundervisning.

news

Den 28 mars besökte Sveriges nya jämställdhetsminister Lena Hallengren för första gången Jämställdhetsmyndigheten i Angered.

news

Jämställdhetsmyndigheten samlade den 23 mars länsstyrelsernas utvecklingsledare med uppdrag att motverka mäns våld mot kvinnor.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018