Nyheter

Du kan filtrera innehållet
Välj tidsperiod

Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Totalt 160 träffar.
news

Flera kommuner i Sverige arbetar aktivt med att förebygga och stoppa hedersrelaterat förtryck och våld. Jämställdhetsmyndigheten har arrangerat två dialogmöten med bland annat kommuner för att ta del av erfarenheterna.

news

En rad organisationer som arbetar mot sexuella trakasserier var under onsdagen inbjudna till Jämställdhetsmyndigheten. Bland de närvarande märktes representanter för flera #metoo-upprop.

news

Ett 50-tal myndigheter samlas på fredag i Stockholm för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Seminariet har organiserats av utredare från Jämställdhetsmyndigheten i samverkan med Regeringskansliet.

news

Sju kvinnoorganisationer beviljas statligt verksamhetsbidrag på sammanlagt 3,9 miljoner kronor. Bidraget delas ut inom ramen för stöd till kvinnors organisering.

Jämställdhetsmyndigheten har under sommaren fått tre nya uppdrag av regeringen. Det gäller åtgärder mot könsstympning, utbildningsinsatser för att motverka sexuella trakasserier och uppdrag att stärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

news

Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, om uppdraget från regeringen att förebygga och motverka könsstympning av flickor och kvinnor.

Regeringen har beslutat att öka statsbidraget till jämställdhetsprojekt med ytterligare fem miljoner kronor.

news

Hallå Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Du ska delta i seminarium i Almedalen om jämställd regional tillväxt. Vad är det?

Regeringen har utsett Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk till hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen lanserar en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta.

Senast uppdaterad: 11:45 - 27 jun, 2018