Coronapandemin i ett jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser för samtliga sex jämställdhetspolitiska delmål.

Vid sidan av Jämställdhetsmyndighetens övriga verksamhet analyserar vi utvecklingen och konsekvenserna av coronaviruset och covid-19. Precis som det är viktigt att förstå vilken betydelse det får för samhällsekonomin, klimatet och den psykiska hälsan är det viktigt när det gäller jämställdheten. Vi gör därför bedömningar av vilka konsekvenser händelserna får för kvinnor och män.

Händelseutvecklingen går fort och det finns i dagsläget en osäkerhet i bedömningarna eftersom det många gånger saknas statistiskt underlag. Det vi kan se är att pandemin och de åtgärder som vidtas berör samtliga sex områden som motsvaras av Sveriges jämställdhetspolitiska delmål. Nedan följer våra kommentarer om vad de innebär för jämställdheten.